Vlodrop, Anita Janssen (1961)

Adres: Ortjensveldweg 12, 6063 NK Vlodrop (in de burtschap Etsberg – midden Limburg)

Ik werk zowel online als vanuit mijn praktijk in Vlodrop

Tel: 06-48176137

e-mail: anita@bewustwordingplus.nl

Website: www.bewustwordingplus.nl/perfectionisme/

Zelfstandig coach sinds 2017 vanuit mijn bedrijf Bewustwording+

OCP coaching (ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme)

Perfectionisme is een uitermate belemmerend en ongezond gedragspatroon. Ik gun het iedereen dit perfectionistisch gedrag aan te pakken en een fijner en gelukkiger leven te leiden.

Wat mij aanspreekt in de OCP-methodiek is dat het volledig gaat om het hier en nu. Tijdens de coaching maken wij gebruik van jouw recente en dagelijkse ervaringen. Geen gegraaf in je verleden dus. Ook gaan we altijd samen op zoek naar de positieve intenties van je gedrag, hoe vervelend en negatief je dit gedrag in het dagelijkse bestaan ook kunt ervaren.

Wie ben ik?

Geboren in een zakengezin heb ik al jong geleerd zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. Daar is ook de kiem gelegd voor mijn perfectionistisch gedrag. Alhoewel me dit veel en letterlijk ver gebracht heeft (ik heb vele jaren in het buitenland gewerkt als manager), heeft het ook zijn prijs gehad. Daarom ben ik blij dat de OCP-methode voor het coachen van perfectionisme op mijn pad gekomen is. Ik ben er zelf veel mee opgeschoten, ervaar veel meer rust in mijn dagelijks bestaan en in het realiseren van mijn ambities.

Coach en begeleider

Mijn missie is kort samengevat: Inzicht brengen en Uitzicht bieden.

Ik ben NLP begeleider en IEMT therapeut geworden vanuit de wens te werken met mensen aan het versterken van hun kwaliteiten, op individueel niveau. Ik werk in de coaching altijd met grotendeels onbewuste patronen in gedrag; dat wat je handelen in grote mate bepaalt. De specialisatie tot perfectionismecoach biedt mij de mogelijkheid om mensen die daar last van hebben, te ondersteunen het achter zich te laten. Dit geeft mij veel voldoening.

Bel of mail me vrijblijvend voor een nadere kennismaking.