De OCP Methodiek

OCP combineert verschillende technieken tot een korte, krachtige, op heling en zelfsturing gerichte coaching. Deze verrassende en effectieve manier van coachen, voortbouwend op NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). werkt via twee delen in jouw onderbewustzijn: het vrije speelse kind èn het deel dat jou in de wereld zet en doelen laat bereiken, maar dat ook het patroon van perfectionisme aanstuurt. Als deze twee innerlijke delen gaan samenwerken, ben je een vrije volwassene.

Het patroon van perfectionisme (ook wel afweer- of overlevingsmechanisme genoemd) ontstaat bij het opgroeien, als  het vrije kind als het ware wordt weggeduwd. Het deel dat jou in de wereld zet en doelen wil laten bereiken gaat grotendeels alleen aan de slag en wordt een “braaf” kind, dat beantwoordt aan de verwachtingen van de omgeving. Het heeft bevestiging nodig van anderen. Het stuurt jouw denken, voelen en doen aan vanuit de linkerhelft, de denkhelft, van onze hersenen. Perfectionisme gaat dan ook gepaard met veel en intens denken en vaak ook piekeren. In de coaching leren we dit deel te laten samenwerken met het vrije kind in ons. Kenmerken van het vrije kind zijn: je echt vrij voelen, enthousiasme, blij zijn, helemaal in het nu, vol zelfvertrouwen en energie, plezier, creatief, alle zintuigen open. Het vrije kind staat symbool voor onze rechter hersenhelft, waar onder meer onze intuïtie, zelfzorg en verbeeldingskracht wonen.

In de coaching maken we contact met beide interne delen. We leren ze kennen, waarderen en komen tot een gelijkwaardige samenwerking tussen beiden. Daardoor ontstaat harmonie en innerlijke rust. Je ontwikkelt een nieuw patroon, waarvan de kern is: Ik ben oké zoals ik ben, ik zie mezelf graag en zorg goed voor mezelf. Je bent een vrije volwassene, in staat om jouw energie te laten stromen, je succesvol in te zetten in de wereld. Je durft jezelf te zijn, relaties verbeteren, het verleden wordt verwerkt, je hebt een groter geluksgevoel.

OCP, Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme, is ontwikkeld door Marcel Hendrickx en bouwt voort op NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Deze methodiek is in 2016 wetenschappelijk onderzocht door prof. dr. Patrick Luyten van de universiteit van Leuven en is bewezen effectief te zijn, ook op de langere termijn.