Over NVPC

De Nederlandse Vereniging van Perfectionisme Coaches is een landelijk netwerk van gecertificeerde perfectionisme coaches.

Een perfectionisme coach

  • is voor het coachvak en als perfectionisme coach opgeleid. Klik hier voor de Opleiding.
  • heeft coach-ervaring en maakt dit toetsbaar en zichtbaar met certificering;
  • houdt het vak bij door bijscholing en intervisie of supervisie.

 

De vereniging heeft als doel

  1. Het individueel en maatschappelijk bewustmaken van denk- en gedragspatronen voorkomend uit ‘perfectionisme’, die fysiek en psychisch lijden (o.a. burn-out) veroorzaken, en het verminderen van de daarmee gepaard gaande individuele en maatschappelijke schade.
  2. Het transformeren van schadelijke perfectionisme patronen, op zowel organisatie- als individueel niveau, in organisatie- en gedragspatronen die uiting geven aan gezonde zorg voor anderen en voor zichzelf.
  3. Deze doelen worden bereikt door het organiseren van activiteiten, die gericht zijn op bewustwording van gedrag voortkomend uit ‘perfectionisme’, èn door het bevorderen van verdere ontwikkeling en professionalisering van perfectionisme coaches door middel van studiedagen, workshops, intervisie enz.
  4. De kwalititeitsbewaking wordt geborgd door aan bovenstaande activiteiten punten toe te kennen. Het jaarlijks behalen van een minimaal aantal punten is voorwaarde voor lidmaatschap van de NVPC en vermelding van de coach op de website van de NVPC.