EXTERN; Lezingen, Workshops, etc.

Perfectionisme maakt ongelukkig en kan zelfs tot ziekte leiden. Het moet benaderd worden als een kwaal van onze samenleving. De samenleving draait door, maar het zijn de individuen die het patroon dragen…en verder verspreiden. Ouders naar kinderen, leidinggevenden naar medewerkers, leraren naar studenten, partners onder elkaar, enzovoort.
De oplossing begint vaak met bewustwording, vandaar dat wij deze graag bij u overbrengen doormiddel van lezingen en workshops die we speciaal afstemmen op de volgende doelgroepen.

Bedrijven – preventie van burn-out

Perfectionisme en de gevolgen ervan vormen voor veel bedrijven verborgen kosten waar men vaak de ogen voor sluit. Perfectionisme zorgt voor tijds- en kwaliteitsverlies, terwijl je misschien net het tegenovergestelde zou denken. Het uitstelgedrag, de faalangst, de overdreven niet haalbare kwaliteitseisen, het vele piekeren en stress zorgen ervoor dat de efficiëntie en effectiviteit van medewerkers met dit patroon duidelijk minder zijn dan wat ze in hun mars hebben.

Het is ondertussen heel duidelijk geworden dat perfectionisme zo goed als altijd de directe aanleiding is van burn-out en tal van andere ziektebeelden.

Uit recent onderzoek blijkt dat de gemiddelde verzuimduur van een werknemer met burn-out 189 dagen bedraagt. Bij hoger opgeleide medewerkers betekent dit een extra kostenpost van ongeveer € 90.000 .
Het preventief begeleiden van een medewerker die burn-out- verschijnselen vertoont, bedraagt meestal tussen de 3 á 4 % van deze kosten.

In het kader van preventie van burn-out en behandeling van perfectionisme bieden we de volgende opties aan voor de HR-professionals, leidinggevenden en /of medewerkers:

  • Een lezing over perfectionisme, waarbij we ingaan op het ontstaan, de verschillende symptomen, de effecten en hoe er mee om te gaan.
  • Deze lezing kan uitgebreid worden met een workshop waarbij deelnemers interactief met dit thema aan de slag gaan o.b.v. eigen input of casuïstiek.
  • Coaching van mensen in burn-out of met het risico op burn-out. De coaching gebeurt door coaches die specifiek zijn opgeleid om mensen te bevrijden van perfectionisme volgens de OCP© methodiek.
Aanbod naar scholen, kinderopvangcentra, oudercommissies, verenigingen

Bij kinderen uit het patroon van perfectionisme zich voornamelijk als faalangst. Ze krijgen stress en hebben bij toetsen geen volledige toegang meer tot de kennis die ze verworven hebben. Vaak gaan ze compensatiegedrag vertonen. Heel wat leerkrachten en interne begeleiders vertelden ons dat ze niet goed weten op welke manier ze moeten omgaan met faalangst.

Het is onze wens om voor scholen en organisaties die met kinderen werken lezingen te geven met de bedoeling inzicht te verschaffen in alle facetten van het patroon en in hoe er mee om te gaan. Daarnaast kan gekozen worden voor één-of meerdaagse workshops en/of trainingen, die natuurlijk op maat worden uitgewerkt.